Orior full album remastered (with new drums) 2016

by AORNOS

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      €7 EUR  or more

     

1.
03:00
2.
06:23
3.
07:38
4.
5.
6.
07:15
7.
01:15
8.
07:31
9.
02:34
10.
11.

about

This is the AORNOS - "Orior" debut album remastered version, with new drums.

credits

released September 9, 2016

tags

license

all rights reserved

about

AORNOS Hungary

AORNOS is a noetic BM band, formed in Hungary by Algras.
The inspiration is given and eternal: the dark projection of Existence, endless Nature, Cosmos and the attemt to passing the ordinary, human, all too human things...

contact / help

Contact AORNOS

Streaming and
Download help

Track Name: Avernus
/English - Hungarian/


AVERNUS


The ethereal Being, revealed from the deep
Leading me on the wings of spirit
Towards the blood-red Avernus
In labyrinth of life I roam
Among the visions of dethroned reality
I walk on the Land of Illusions

Wild streams of ideas gallop away from their beds
Living behind the dreary death
No-faces turned inside out search for the Empire of Wisdom
Their bonesteeds roll in the moisture of the eternal life

Black shadows follow in my track
And whisper unspeakable secrets in my ears on honey-sweet voices
But in the distance shines on the sly
The Water of Forgetting

Exile is the branded Wanderer's fate
The Valley of Sighs gives hope of nothing
But the Will kills faded desire and releases
The army of the Lunatic Heralds

Amorphous certainty is my companion
The Something is where the Light is mirrored
In the damned Lake's bottom full of embedded souls
Do I walk on the Land of Illusions?!

Swelling waves blow the stink of their brimstone kiss
My heavy heart dives as a stone
Into the madding vortex of the revived dreams...

Before me, an Embers-Face's fading contour I see
It’s still whispering something
But I don't understand!
And why is the Light ever-blinding eye to eye?!


AVERNUS

Mélyből feltárul az éteri Lény
Vezet a szellem szárnyain
A vérvörös Avernus felé
Az élet útvesztőjében bolyongok
A trónfosztott valóság víziói között
Illúziók földjén járok…

Vad gondolatfolyamok vágtatnak el medrükből
Kietlen halált hagyva maguk mögött
Kifordult bensőségű Arctalanok kutatják a Bölcsesség Birodalmát
Csontparipáik fetrengenek az örök élet nedvében

Fekete árnyak járnak a nyomomban
S mézédes hangon suttognak a fülembe soha ki nem mondható titkokat
Ám a messzeségben már alattomosan csillog
A Feledés Vize

Hontalanság a sorsa a megbélyegzett Vándornak
A Sóhajok Völgye semmi biztatót nem ígér
De fakult vágyat gyilkol az Akarat
S szabadon ereszti az Őrült Hírnökök seregét

Amorf bizonyosság a társam
A Valami ott lesz ahol a Fény
Visszatükröződik az átkos tó
Beágyazódott lelkekkel teli fenekén
Illúziók földjén járok?!

Háborgó vörös szín hullámok
Lehelik kénes csókjuk bűzét
Elnehezült szívem kőként bukik alá
A megelevenedett álmok őrjítő örvényébe…

Magam előtt egy Zsarátnok - Arc halvány kontúrját látom
Valamit súg még nekem
De én nem értem!
S miért van az, hogy a Fény szemtől – szembe
Mindig elvakít?!
Track Name: Castellum
Lyrics: English / Hungarian
lyrics
CASTELLUM

Graceful towers reaching to Mystery
Pierce the dark vault of heaven
The Something is preaching its doubtful name
The Stones speak about Domination...

In the mirror of my soul the pale light of the dead-faced Fullmoon
Is dancing with illusory easy grace
The intimate tranquility of my loneliness
Embraces the ring of blinded demons

A Notion-Bird being in the death agony is alighting
From the nest thought to be safe
And swishing above never-dreamt mournful mountains
To the calling words of the grim stonewalls

They hear the Lunatic Herald's reverence
With a great awareness of their still pride

Yawning Depht's threatening murmur rolls along my sole
Broken souls search for neverbeen bliss of their lost life
On the driary dark corridors of the Castle

Blood-red Will's dawn brings the promise of a New Age
And in the Castle's womb the Idols' Killer is born...
Neverending forests surge to the dubious tune of the Birth's chords
And suffled piles of black feathers are swept by the North Wind

On the forestfloor that exhales dazed-smelling Mortality
Drop of blood plays the informer
The Serpent bites its tail

And on the crimson horizon above
The graceful towers reaching to Mystery
Where the Beyond's starving gates open their mouths awaiting
A Body, a Spirit, a Soul become one

The Something is preaching its blessed glory
The Walls are shakeing strongly
And the Stones are whispering about secret Domination...

CASTELLUM


Homályba nyúló kecses tornyok
Döfik át a sötét égbolt testét
A Valami kétes nevét hirdeti
S a kövek Hatalomról szólnak

Lelkem tükrében csalóka táncot lejt a hullaarcú Telihold sápadt fénye
Magányom bensőséges nyugalma átfonja a megvakított démonok gyűrűjét

Biztonságosnak hitt fészkéről alászáll egy agonizáló Gondolat - Madár
S soha nem álmodott komor Hegyek fölött suhan el a zord kőfalak hívó szavára

Ők csendes büszkeségük teljes tudatában fogadják a Tébolyult Hírnök hódolatát

Tátongó Mélység fenyegető moraja gördül tova a talpam alatt

Meghasadt lelkek a Fellegvár kietlen sötét folyosóin keresik
Elveszett életük soha sem volt boldogságát

Vérvörös Akarat hajnala hozza egy Új Kor ígéretét
S a Fellegvár méhében a Bálványok Gyilkosa is megszületik
Végtelen erdők hullámoznak a Születés akkordjainak kétes dallamaira
S fekete tollak halmát söpri az Északi Szél...
Az Elmúlás bódult illatát áramoltató avaron vércseppek árulkodnak
A Kígyó a farkába harap

S a karmazsin horizonton
A Homályba nyúló kecses tornyok felett
Hol a Túlvilág kiéhezett kapui tátják mohón szájukat
Egy Test, egy Szellem, s egy Lélek válik eggyé

A Valami megüdvözült dicsőségét hirdeti
A Falak erősen megrázkódnak
S a kövek titkos Hatalomról suttognak...
Track Name: Aeterna Veritas
Aeterna Veritas
Track Name: Dominus Vexator
Lyrics: English / Hungarian

DOMINUS VEXATOR

Slaves broken on the Wheel moan plaintively
The universal tyranny rule of the unbounded Domination
And milliards of lives are lost in the vast
Labyrinth of Eternity

As safe pillars of the Spirit-Throne
Marble skulls sneer at the Shadow’s entrancing dance of death
His waltzing with Ash

And till the dreadful age's child will visit
The cruel tyrant of the Dominium
Remains
The maniac, desparate, naive desire
To the Advent of a two-faced Beam of Light
Gleaming in the mask of the Nothing's prophet
But hope dies at last

And
The Wheel
Maybe stops some time...

DOMINUS VEXATOR

Kerékbe tört rabszolgák sóhajai nyögik panaszosan
A korlátlan Hatalom mindent beborító zsarnoki uralmát
S életek milliárdjai elvesznek az Örökkévalóság
Beláthatatlan labirintusában

A Szellem - Trón biztos pilléreiként
Márványszín koponyák vigyorognak
A Hamuval keringő Árny elbűvölő haláltáncán

S míg a Rettegett Kor Szülötte látogatást nem tesz
E domínium kegyetlen egyeduralkodójánál
Marad
Az őrjítően kétségbeesett naiv vágyakozás
Egy, a Semmi Prófétája maszkjában feltűnő
Kétszínűen tündöklő Fénysugár beköszöntésére
De a Remény hal meg utoljára
S a Kerék egyszer talán megakad...
Track Name: Gelum
Lyrics: English / Hungarian

GELUM

Snow-white Death wings the air
Leads its forces towards barbaric lands
With Wind-Scourge in the hand
The harrowed body of Mother Earth it shreds

With their last breath stately trees break in two
When the blade of the Executioner's Sword flashes
In the cruel Winter's grasp

Benumbling frostkilling breath of throat
Covers up the clods with winding-sheet
And the world closed in the ice-coffin lies
Still

Silhouettes of sinister pinewoods on the mountainsides
Wolf’’s mournful sound scratches melancholy on the grim crags
And the faint Moon looks down sadly
To the waste land of the White Silence

Among blaze of stars
A dumb smile spreads over
A Faded Face

Above the thick-icy lake hidden in mist
I am touched by the veiled hand of a dying desire
But cold fingers
Wring my heart...

GELUM

Szárnyra kapott hófehér Halál
Tereli hadait barbár tájak felé
Kezében a Szél - Korbács szaggatja
Az Anyaföld meggyötört testét

Utolsó sóhajukkal méltóságteljes fák törnek derékba
Amint a hóhérpallos pengéje megvillan
A kegyetlen Tél markában

Dermesztő fagyhalált lehelő torok
Halotti lepellel teríti be a hantokat
S a jégkoporsóba zárt világ
Fekszik mozdulatlan

Mord fenyvesek sziluettjei a hegyoldalakon
Farkas bús hangja karcol melankóliát a magányos bércekre
S a bágyadt Hold szomorúan tekint le
A Fehér Csönd kietlen földjére

Csillagok tűzfényei között
Egy elmosódott Arc ajka
Néma mosolyra húzódik

A ködbe bújt jégpáncélos Tó felett
Megérint egy haldokló vágy fátyolos keze
De szívemet
Jeges ujjak zárják össze...
Track Name: Desertus
(Hungarian)

DESERTUS

Megfagyott szívem meredély sötétjéből
Egy újszülött vágy nyújtja ki csillogó karjait...

Lásd
Ezen égbekúszó, elérhetetlen Hajlékot
Mily magányos, elhagyatott
Pedig ott
Valaha
Valaki
Lakott…
Track Name: Erratus
/English - Hungarian/

ERRATUS

On the far skyline flooting outlines of grim mountains
In my memories the leaping promise of vision
Vision of the bottomless Abyss

A vortical flock of ravens wheeling
On the blood-red sky that stretches above the deep forest
And I am totally covered with the Darkness...

I'm on the wing of Black Eagle
Towards the calling words of the rhytmically rambling grey cliff
Cosmic runes ringdance represent their eternal truth
Which become engraved into the Universe's soul

In the Light-Driving Empire
Wandering extravagantly
Along untrodden ways
I'm entranced by the diaphanous brightness of the Crystallabyrinth

Through Mirages Sea
Ancient paragon's reincarnations
Throb on the broken remains of a desolated Shadow-World

My wandering soul flies away
Above the ethereal land

The Path leads me towards the inevitable drawing of the enchanting Tunnel
And lures for me with bright prospects
The ever-coming of a Golden Age rose from its ash...

ERRATUS

A távolban zordon hegyek úszó körvonalai
Emlékeimben egy Látomás ígérete
A feneketlen Szakadék látomásának ígérete

Hollók serege örvénylik a mély erdő felé kifeszült vérvörös égbolton
S teljesen belep
A Sötétség

Fekete sasként szárnyalok
Az ütemesen dübörgő szürke szikla hívó hangjai felé
Kozmikus rúnák körtáncaikat járva jelenítik meg
A Mindenség lelkébe vésve örök érvényű igazukat

A Fény-Űző birodalomban
Úttalan utakon
Féktelenül bolyongva
Elbűvöl a Kristálylabirintus áttetsző ragyogása

Délibábok tengerén át
Ódon eszményképek reinkarnációi lüktetnek
Egy elhagyott Árnyék-Világ csonka maradványain

Vándorló lelkem továbblendül
Az éteri tájék felett
Az Ösvény az igéző Alagút kikerülhetetlen vonzása felé vezet
S megcsillogtatja előttem egy hamvából feltámadt Aranykor
Valamikori eljövetelét…
Track Name: Portentum
Instrumental
Track Name: Aere Perennius
Lyrics: English / Hungarian

AERE PERENNIUS

Can I ever take from depth of Secret-Well?
Benumbling, flaming shackle is the pit of my soul
I fly through vortex of nebulas and maze of galaxies
In the corrosive tears of cosmic clouds
I’m sweating Spirit-Blood

In the endless vast Blackness
Shining fire kindles
And the Unnamables cover the surging space
Past, present and future are submerged in the Black Hole
The Bonds are untied

Oh! Series of so much known spining pictures
In the grasp of Nameless
I am falling
Forgetting existence
I am falling
Into the heart of Nothing

…Mysterious crimson Dawn…
…The calling words of the Weel…
… Dying voices of rolling Dream-Shapes …
…Enigmatic mementos of collapsed worlds…

And the Last Gate is opening
The Eye that swallows up the Universe’s light!

From somewhere an unknown voice is creeping that sounds familiar to me
Who am I now? A Face in the water of the Well?
A Face that always sees mirror?!

He himself is calling me
From depth of Enigma
The pledge is taken back
Consummatum est…

AERE PERENNIUS


A Titokkút legmélyéről soha nem meríthetek?
Dermesztően lángoló bilincs a lelkem verme
Csillagködök örvényein és galaxisok útvesztőin szárnyalok át
Kozmikus felhők maró könnyeiben szellemvért verítékezve

A végtelen rettentő feketeségben
Tündöklő tűzforrások gyúlnak
S a Megnevezhetetlenek ellepik a hullámzó teret
Múlt, jelen, jövő elmerül a Fekete Lyukban
A Kötések feloldódva

Ó! Mennyire ismerős pergőképek sorozata
Zuhanok
A Névtelen szorításában a Létet feledve
Zuhanok
A Semmi szívébe

Rejtelmes karmazsin hajnal... A Kút hívó szavai... Tovagördülő Álom - Alakok elhaló kiáltásai... Beomlott világok talányos mementói...

És az Utolsó Kapu nyílik
A Szem, mely elnyeli a Mindenség fényét !

Valahonnan felém kúszik egy ismeretlenül is ismerős hang
Ki vagyok most? Egy Arc a Kút vizében talán? Egy Arc, amely mindig tükröt lát?

Ő maga szólít engem
A Talány mélyéből
Ím, a Zálog visszavétetik
Consummatum est...
Track Name: Ensorcelled By Khaos (Emperor cover)
In an endless maze begotten
To dead ends led by fools
I sought a plague for those
Who smiled at walls in humble fear

Yet, belligerent ways came to an end
No war could ease my hunger
By craving death I was
To darkness reborn

No sacrifice too great
Caught in another maze
Truly endless
Still this maze is mine

No peace for me
No peace I seek
My quest goes far beyond

No sacrifice too great
Caught in another maze
Truly endless
Still this maze is mine

I hail the greatest fall
Dark is the spirit of my token
Dark is my call

Still craving, still torn
Hear me, master of this realm
To which I was reborn

"Bearer of my stigma. Thou art of me.
Yet, claim no gift, but guidance.
For I am the giver of temptation.
Thou art the executor of Thy rewards"

Dark is the spirit of my token
Dark is my call

The cosmic forces driving me
More noble, more free

Take me

Love and hate and all in between
I greet them all in ecstasy
Venus, seduce me
Mars, possess me
Tear my soul from sanity

No sacrifice too great
Caught in another maze
Truly endless
Still this maze is mine
And I am thine